Hình ảnh

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Tiến độ

THÁNG 03/2020

Đường lớn 36m trước dự án
ĐẠT

100

%
Thi công hàng loạt 150 biệt thự
ĐẠT

75

%
Vòng xoay lớn bên cạnh dự án
ĐẠT

90

%
NHÀ MẪU HOÀN THÀNH 100%

Tiến độ

THÁNG 02/2020

Đường lớn 36m trước dự án
ĐẠT

100

%
Thi công hàng loạt 150 biệt thự
ĐẠT

75

%
Vòng xoay lớn bên cạnh dự án
ĐẠT

90

%
NHÀ MẪU HOÀN THÀNH 100%
Menu

Tư vấn 24/7